Kaišiadorių lopšelis-darželis "Spindulys"

„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Kaišiadorių miesto savivaldybė http://www.kaisiadorys.lt

Kaišiadorių švietimo ir kultūros paslaugų centras http://www.kaisiadorys-sspc.lt/

Kaišiadorių psichologinė tarnyba
https://ppt.kaisiadorys.lm.lt/

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
https://kaisiadoriuspc.lt/en/

Kaišiadorių meno mokykla
https://www.meno.kaisiadorys.lm.lt/
VšĮ „Vaikų linija“
http://www.vaikulinija.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“
http://www.kitoksvaikas.lt

Švietimo ir mokslo ministerija
http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos
http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras
http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras
http://www.pvc.lt/lt/
INFORMACIJA APIE COVID 19
https://nvsc.lrv.lt/
„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti