„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Darbo užmokestis 2022 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuo-tojų skaičius 2022 metų I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 1 1252,00 Eur 1252,00 Eur
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Neskelbiama Neskelbiama
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams 1 Neskelbiama Neskelbiama
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 1769,00 Eur 1583,00 Eur
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 20 1617,00 Eur 1590,00 Eur
6. Meninio ugdymo mokytojas 2 1472,00 Eur 1456,00 Eur
7. Logopedas 1 Nerkelbiama Neskelbiama
8. Mokytojo padėjėjas 14 1087,00 Eur 1057,00 Eur
9. Virėjas 3 1000,00 Eur 1048,00 Eur
10. Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas 6 730,00 Eur 730,00 Eur

Darbo užmokestis 2021 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Parei- gybių skaičius 2021 metų I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 0,5 1006,00 Eur 1006,00 Eur 1006,00 Eur 1006,00 Eur
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams 1 Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama Neskelbiama
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 1625,00 Eur 1625,00 Eur 1625,00 Eur 1625,00 Eur
5. Mokytojas 17,79 1418,00 Eur 1418,00 Eur 1418,00 Eur 1418,00 Eur
6. Meninio ugdymo mokytojas 1,31 771,00 Eur 771,00 Eur 771,00 Eur 771,00 Eur
7. Logopedas 1 1409,00 Eur 1409,00 Eur 1409,00 Eur Neskelbiama
8. Mokytojo padėjėjas 12,5 962,00 Eur 962,00 Eur 962,00 Eur 962,00 Eur
9. Virėjas 3,2 961,00 Eur 961,00 Eur 961,00 Eur 961,00 Eur
10. Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas 3,5 642,00 Eur 642,00 Eur 642,00 Eur 642,00 Eur

Darbo užmokestis 2020 metais

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2020 metų III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur Pareigybių skaičius 2020 metų IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 0,5 2001,00 Eur 0,5 2001,00 Eur
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1461,00 Eur 1 1461,00 Eur
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams 1 1232,00 Eur 1 1232,00 Eur
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 1517,00 Eur 2 1517,00 Eur
5. Mokytojas 17,79 1372,00 Eur 17,79 1372,00 Eur
6. Meninio ugdymo mokytojas 1,31 1467,00 Eur 1,31 1467,00 Eur
7. Logopedas 1 1218,00 Eur 1 1218,00 Eur
8. Mokytojo padėjėjas 12,5 748,00 Eur 12,5 748,00 Eur
9. Virėjas 3,2 749,00 Eur 3,2 749,00 Eur
7. Darbininkas, kiemsargis, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas 3,5 607,00 Eur 3,5 607,00 Eur

Darbo užmokestis 2019 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 1 837,00 Eur 778,00 Eur
2. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 17,29 927,00 Eur 1113,00 Eur
3. Meninio ugdymo mokytoja 1,5 535,00 Eur 452,00 Eur
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 2 1092,00 Eur 1874,00 Eur
5. Auklėtojo padėjėjas 12 596,00 Eur 623,00 Eur
6. Virėjas 4 589,00 Eur 589,00 Eur
7. Darbininkas 2 555 Eur 555 Eur

Darbo užmokestis 2018 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 1 883,78 Eur 883,78 Eur 936,34 Eur 1041,45 Eur
2. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 17,29 677,74 Eur 677,74 Eur 677,10 Eur 677,10 Eur
3. Meninio ugdymo mokytoja 1,5 730,50 Eur 730,50 Eur 730,50 Eur 730,50 Eur
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 2 865,75 Eur 865,75 Eur 883,77 Eur 883,77 Eur
5. Auklėtojo padėjėjas 12 443,88 Eur 449,46 Eur 451,60 Eur 451,60 Eur
6. Virėjas 4 416,05 Eur 419,33 Eur 424,00 Eur 424,00 Eur
7. Darbininkas 2 400 Eur 400 Eur 400 Eur 400 Eur

Darbo užmokestis 2017 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 1 870,44 Eur 870,44 Eur 870,44 Eur 870,44 Eur
2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 17,79 660,69 Eur 660,69 Eur 660,69 Eur 660,69 Eur
3. Meninio ugdymo mokytojas 1,5 693,88 Eur 693,88 Eur 693,88 Eur 693,88 Eur
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 842,20 Eur 842,20 Eur 843,96 Eur 843,96 Eur
5. Auklėtojo padėjėjas 12 385,46 Eur 396,28 Eur 396,28 Eur 396,28 Eur
6. Virėjas 4 380 Eur 380 Eur 380 Eur 395,09 Eur
7. Darbininkas 2 380 Eur 380 Eur 380 Eur 380 Eur

Darbo užmokestis 2016 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketvirčio vienos pareigybės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 1 861,75 Eur 861,75 Eur 861,75 Eur 861,75 Eur
2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 17,74 625,51 Eur 625,51 Eur 659,69 Eur 659,69 Eur
3. Meninio ugdymo mokytojas 1,5 687,87 Eur 687,87 Eur 687,87 Eur 687,87 Eur
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 800,88 Eur 800,88 Eur 842,20 Eur 842,20 Eur
5. Auklėtojo padėjėjas 12 350 Eur 350 Eur 380 Eur 380 Eur
6. Virėjas 4 350 Eur 350 Eur 380 Eur 380 Eur
7. Darbininkas 2 350 Eur 350 Eur 380 Eur 380 Eur