„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Stacks Image 32
Katinėlio grupė (ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė – Elvyra Jakštienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė – Erika Šalkauskienė
Auklėtojo padėjėja - Vyda Kairiūkštienė
„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti