„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Žaneta Ribkauskienė CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Edita Staniskauskienė pareigybės aprašymas

Tel. Nr. 8 620 24796
El. p. e.stanislauskiene@gmail.com
Išsilavinimas –
1999 m. baigė Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinę mokyklą;
1999–2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas – Edukologijos bakalauras, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
2013–2015 m. Lietuvos edukologijos universitetas – Edukologijos mokslų magistras, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika.
Darbo patirtis:
2003–2007 m. Kaišiadorių r. Paparčių mokykla – pradinių klasių mokytoja;
2007–2019 m. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
2019 m. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

Ramūnas Masaitis

Tel. +370 671 27573
El. paštas kaisiadorys.zvaigzdute@gmail.com
Išsilavinimas – Aukštasis universitetinis (VDU verslo vadyba)
Dirba darželyje nuo 2019 m.
IMG_2445
pareigybės aprašymas

Pedagogai

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacija
Žaneta Ribkauskienė Laikinai einanti direktoriaus pareigas Aukštasis universitetinis
Edita Stanislauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
Loreta Baumilienė Logopedė Auštasis universitetinis Metodininkė
Rita Baušienė
Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
Erika Venckutė
mokytoja ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja
Paulina Senkevičiūtė
Mokytoja ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja
Jolanta Bagdzevičienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Laima Mažuolytė
Meninio ugdymo mokytoja
aukštasis universitetinis Metodininkė
Janina Bataitienė
Mokytoja, ugdanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Metodininkė
Ieva Barkauskienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis universitetinis Mokytoja
Edita Cibulskienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja
Laima Genevičienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Birutė Ingelevičienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Ilona Jakovlevienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis universitetinis
Vyresnioji auklėtoja
Elvyra Jakštienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Giedra Kanapinienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Dalia Kupčiūnienė
Mokytoja, ugdanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Aukštasis universitetinis Metodininkė
Regina Martusevičienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Metodininkė
Lina Olišauskienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis neuniversitetinis
vyresnioji auklėtoja
Rima Parniauskienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis
Vyresnioji auklėtoja
Rita Kulbickienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
Janina Zablockienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis Auklėtoja
Daiva Striogienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis universitetinis
Vyresnioji auklėtoja
Erika Šalkauskienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis universitetinis
Mokytoja
Aurelija Plančiūnienė Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštasis universitetinis
Auklėtoja
Rima Žvirblienė
Mokytoja, ugdanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Aukštesnysis
Vyresnioji auklėtoja
Daiva Pašvenskaitė
Psichologė
Aukštasis universitetinis
IV kategorija