„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

RUDENĮ LAUKIA NAUJA IR ĮDOMI VEIKLA

Baigiasi vasara. Po atostogų į mokyklas ir darželius sugūžės vaikai, nuo jų klegesio prabus vasarą miegoję pastatai. Mokiniai kibs į mokslus, kraus žinių bagažą, o darželių vaikai bus užimti įdomia veikla.
Mūsų lopšelis-darželis savo ugdytiniams jau suplanavo papildomas įdomias veiklas rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Balandį lopšelis-darželis dalyvavo neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkurse, kurį organizavo Kaišiadorių rajono savivaldybė, ir laimėjo 400 litų projekte „Aš ir pasaulis, 2013“ numatytai veiklai įgyvendinti.
Mūsų manymu, vaikų pilietinis ugdymas prasideda darželyje. Todėl vaiko pilietiškumą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje reikėtų pradėti ugdyti nuo artimiausios aplinkos pažinimo: padėti vaikui suvokti, kur žmogus gyvena, kas jį supa, kokios gimtojo krašto tradicijos, šventės, kokia krašto istorija ir kaip toje aplinkoje jam reikėtų elgtis, bei vaiko noro pasidarbuoti tos aplinkos labui. Projekto metu vaikai bus mokomi mylėti tą vietą, kurioje jie gyvena, ja džiaugtis ir didžiuotis, bus siekiama ugdyti vaiko suvokimą, kad norint, jog būtų gera gyventi savo gimtinėje, reikia ne tik imti, bet ir duoti. Per rūpinimąsi sava žeme, per domėjimąsi jos praeitimi, per pagarbą savo krašto žmonėms tiesti vaikų širdelėse takelį, vedantį į meilę savo gimtinei. Be to, pilietinis ugdymas yra vienas iš įstaigos veiklos prioritetų. Įstaiga nuolat ieško naujų pilietiškumo ugdymo metodų, patrauklių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Pilietiškumo ugdymas glaudžiai siejasi su kitais darželio prioritetais – gamtosauginiu, sportiniu ir meniniu.
Projekto tikslai: 1) Per rūpinimąsi savo žeme, per domėjimąsi jos praeitimi ir dabartimi, per pagarbą savo krašto žmonėms tiesti vaikų širdelėse takelį, vedantį į meilę gimtajam kraštui – Lietuvai. 2) Per pažintinę, kūrybinę, tiriamąją veiklą, suteikiančią ne tik informacijos, bet ir praktinių įgūdžių, skatinančių pažinti supančią aplinką, formuoti gyvenimo nuostatas.
Projekte yra numatytos tokios veiklos: ekskursijos po lankytinas vietas Kaišiadorių mieste ir apylinkėse su gidu, piešinių konkursas ,,Tau, gimtasis mieste“, sporto žaidynės ,,Mažųjų olimpiada“, renginių ciklas „Tau, mažasis Lietuvos pilieti“, skirtas Tarmių metams paminėti, į kurį įeitų pokalbis „Mano kraštas – Lietuva“, viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“, piešiniai tema „Aš – Lietuvos pilietis“, baigiamasis renginys „Tau, gimtine“ su lietuvių liaudies dainomis ir šokiais bei akcija „Uždek žvakelę“, skirta žuvusiems už laisvę atminti.
Tikimės, kad projekto veiklos suteiks vaikams progą geriau pažinti mūsų miesto lankytinas vietas ir apylinkes, patirti teigiamų emocijų, įgyti naujų žinių ir įgūdžių.

Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“ auklėtoja Olga Ramenskaja
„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti