„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Koncertas ligoniams

Per šventes dažniausiai vaikai gauna dovanų. O vaikai ar dažnai dovanoja dovanas? Mes, suaugusieji, turime nuo mažų dienelių ugdyti vaikų gerumą, atjautą ir dosnumą. Vaikų darbeliai, vaidinimai, dainelės ir šokiai visada pradžiugina suaugusiųjų širdis ir yra geriausia dovana.
„Žvaigždutės“ lopšelio – darželio bendruomenė, direktorės Orintos Cibulskytės iniciatyva, jau antrus metus į Kaišiadorių ligoninę keliauja pasveikinti su artėjančiomis metinėmis šventėmis sergančius ligonius. Šiais metais keliavo ligonių pradžiuginti „Pelėdžiuko“ grupės vaikai (auklėtojos Dalia Kupčiūnienė ir Laima Genevičienė). Vidaus ligų skyriaus ligoniams vaikai suvaidino pasakos „Vilkas ir ožiukai“ inscenizaciją, padeklamavo pluoštelį eilėraščių, padainavo kalėdinių dainelių ir giesmelių. Atsisveikindami ir linkėdami kuo geriausios sveikatos sergantiesiems įteikė darželio vaikų sukurtų atviručių.
Ligoninės direktoriaus pavaduotoja Laima Rudienė po renginėlio sakė, kad po šio vaikų pasirodymo, gerų emocijų dėka, tikrai daugeliui ligonių pagerės sveikata ir greitės ligos gijimas.
Nuoširdžiausiai linkime ligoniams ir visam ligoninės personalui sveikatos, geros nuotaikos, laimingų ir džiaugsmingų ateinančių Metų....
Atvirutes 2013.11.22 (ziemos)2

Atvirutes 2013.11.22 (ziemos)1

Atvirutes 2013.11.22 (ziemos)
„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti