„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Edukacinis robotikos užsiėmimasKaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ administracija skelbia atranką Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbuotojo – direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams pareigoms užimtiUžgavėnių mados 2018